Pravidla obchodu.

1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních ůdajů.

2. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných ůdajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte. Potvrzením  objednávky zákazníkovi je uzavřena kupní smlouva. Potvrzení objednávky musí obsahovat celé znění objednávky včetně čísla objednávky, a rovněž informaci o tom, zda objednané zboží je či není skladem. Potvrzená objednávka je archivována a je zákazníkovi zaslána e-mailem. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a řídí se českým právním řádem.  

3. Kvůli možnosti objednání zboží v tomto internetovém obchodě je vždy u zboží uvedeno, že zboží je skladem.

Objednané zboží však vždy skladem být nemusí. V případě, že skladem skutečně není, budeme Vás obratem informovat o možné dodací lhůtě. Pokud sdělenou dodací lhůtu nebudete ochotni akceptovat, máte možnost Vaši objednávku zrušit. 

4. Nabídka prodeje zboží, a ceny tohoto zboží, zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

5. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

6. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese sám kupující.

7. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky. Např. půjde-li o vyšší hodnotu objednávky, vyšší cenu poštovného, chybějící či nepřesné údaje atp.

8. Tento internetový obchod je veden v českém jazyce.

9. Prodávající deklaruje, že veškeré v tomto internetovém obchodě nabízené zboží splňuje podmínky dané zákonem č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a souvisejících právních předpisů.